A FÖLD DUBLŐRJEI LÉTREHOZÁSÁNAK LEGFŐBB OKA

2018.10.20 13:13

 Most külön a három Föld létrehozása okánál maradunk, hogy megértésre kerüljön mind azon legfontosabb, ami általában elsuhan az ember tudata mellett. A dublőrök mindig tartalék biztosítékok a létezés alapvető formája számára. Viszont adott esetben a tartalék biztosíték nem Földünk fizika formájára és nem is a lelkére vonatkozik, hanem az ember lelkének minőségére, ami nagyon furcsának tűnhet számára, mivel majdnem mindegyik ember ideálisnak tartja önmagát.

 A mi Földünk két dublőrrel rendelkezik. De vajon mi volt olyan szörnyű és nem kielégítő, ami oly mértékben nem felelt meg a Fentiek számára, hogy kénytelenek voltak még két hasonló Föld létrehozására?

 Vajon mi miatt voltak hajlandók a Fentiek ilyen hatalmas energetikai ráfordításokra és kiadásokra, beleértve azon Teremtők-segítők munkáját is, akik mindezt létrehozták, összekötve mindezt térben és időben?

 Bármennyire is furcsának tűnjön az embernek, viszont mindezen két dublőr-bolygó formájú grandiózus kiegészítő, amelyeken az ismétlődő civilizációk - az ISTEN számára szükséges és szigorúan meghatározott minőségű emberi lelkek megkapása érdekében kerültek létrehozásra.

 Mivel ISTEN Segítői megpróbálják elérni a Teremtő tervei megvalósítását, vagyis azon eredmények magkapását, amelyek ISTEN által kerültek elsődlegesen megtervezésre. Mert az élet már bebizonyította, hogy nagyon nehéz magas erkölcsiséggel rendelkező lelkeket kapni mivel kiderült, hogy mennyire engedetlen, önkényes és ezért erkölcstelen is az ember.

 Mint ahogy már az emberiség fejlődése eredményének összefoglalása is megmutatta, hogy a tervezett időre (2000-ik évre) Földünk csak 10% minőségi lelket ad. Ismét a Bibliához fordulva emlékezzünk arra, hogy az már jelezte, hogy az ötödik faj és a keresztény vallás fejlődésének befejezése végén, a Földön csak az emberiség egyharmada marad.

Ahhoz, hogy megkapják a szükséges minőségű lelkeket, ahhoz Jézus Krisztus átadta saját tanításait, vagyis „szétdobálta a köveket” és elvetette a magot az akkori időben új tudás-ismeret formájában. Most pedig, képletesen mondva már eljött az ideje az adott „kövek összeszedésének”, vagyis azon lelkek egybegyűjtésének, akik mint ahogy a kövek is, ellenálltak a tengernyi kísértésnek, agressziónak, gonoszságnak, és akik önszántukból képesek voltak befogadni magukba Jézus Krisztust, valamint az elkövetkező kétezer év összes testetöltésében is hűek maradtak hozzá.

Mert csak a szívében tiszta ember érzi meg ISTEN energiáit és ismeri el az egyszerű emberben az Ő/ISTEN küldöttét.

Mivel a magas Szintű erkölcsösség segít az embereknek megértetni és megláttatni mindazt, amit a bűnökkel bemocskoltak nem látnak meg. Ezen kívül még a magas Szintű erkölcsösség megnyitja az ajtót az öröklétbe, mivel mindaz, ami ellenáll a kísértéseknek és bűnöknek olyan lelkierőt szerez ez által, amelynek lerombolására már egyetlen egy-a lelkeket bűnökbe belevivő negatív Lény sem lesz képes.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA : " A FÖLD TITOKZATOS DUBLŐRJEI"  -  RÉSZLET