A Felsőbb Tudat Hierarchjainak Felhívása

2014.12.09 19:01

A FÉNY mindig erősebb a sötétségnél, hiszen a Fény – az ISTEN, és ISTEN mindenhol ott van.

„ Testvéreink! Az Igazság és a Jóság Fényét kell az életetek alapjául venni. Segítenetek kell az embereknek, de nem abból a megfontolásból kiindulva, hogy föléjük emelkedjetek, hanem azért, hogy segítsétek az embereket lelkiségükben felnőni önmaguk szemében. El kell érnetek a lelki egyensúly állapotát. Az összes megpróbáltatást, ami elér titeket, a lelketek- és tudatotok megtisztulása érdekében kapjátok, valamint az életetek Valóság megértéséhez is szükséges. Már elérkeztetek a megértés azon szintjéhez, hogy az élet – a szükségtelen sietség összessége, hogy az összes nehézség csak próbatétel és nem több annál és, hogy mindezt méltósággal kell viselnetek, nem bemocskolva lelketeket a bűnök piszkában.

Nézzetek be a lelketek mélyére és meglátjátok, hogy mennyi Hit is van bennetek, mennyi fel nem használt erővel rendelkeztek, erővel, amelynek meg kell győznie titeket arról, hogy az emóciók összessége mennyire méltatlan hozzátok.

Mi látjuk a lelketekben rejlő jó szándékokat és nemes célokat. Viszont ezek sajnos nem kerülnek megvalósításra, hogyha bármilyen kis mértékű probléma is képes átvenni az irányítást az emóciótok felett, amin keresztül elégetésre kerül az életerőtök és ez által marionett bábuként vagytok irányítva. Emelkedjetek feljebb az emócióitokon! Az ember számára a legnagyobb védelem – a lélek Jósága, a mindent és mindenkit átölelő egyetemes szeretet és legfőképpen az ISTENHEZ való szeretet. A ti Hitetek megvéd titeket és azokat is, akik körülöttetek vannak: a szeretteiteket és a rokonaitokat.”

A Felsőbb Tudat Hierarchjainak Felhívása.