A FEJLŐDÉS SZÁZ SZINTJE A FÖLDÖN

2016.02.21 19:46

A FEJLŐDÉS SZÁZ SZINTJE A FÖLDÖN

 A Földön az emberiség különböző fejlődési Szintekből áll. A különböző fejlődési Szintek keverednek egymással, vagyis a magas szintű emberek az alacsony fejlettségi szintű emberek mellett léteznek. Senki se tudta megmagyarázni, hogy az osztályban miért képtelen az egyik tanuló megérteni mindazt, amit egy másik tanuló meg könnyen felfog. Mindent a tanulók képességeire fogtak, vagyis a meglévő és a hiányzó képességeikre. De miért tehetségesebbek a tanulók egy része, míg a másik része meg nem? Honnan kapják az emberek a képességeiket? Kiderült, hogy mindez a fejlődés különböző Szintjeivel, valamint a lélek evolúciós fejlődési ciklusának az időtartamával kapcsolatos.

Az összes földi léleknek a fejlődés száz Szintjét kell megjárnia ahhoz, hogy az ISTENI Hierarchia első Szintjére kerüljön.

A fejlődés száz Szintje a Földön – ez a földi Hierarchia. Egy Szint bejárására kevés egy élet, vagyis ez mindenkinél másképpen alakul. Minden a lélek egyéni képességétől a szorgalmától, valamint az általa elkövetett hibák súlyosságától függ. Hiszen a karma ledolgozások visszavetik az egyént az előző szituációkba, amelyek ebből adódóan meghosszabbítják a Szinten való áthaladását. Azokat a lelkeket, akik a karma büntetésüket töltik, összehasonlíthatjuk az osztályt ismétlő megbukott tanulókkal, akik már másodjára ülnek ugyanabban az osztályban. A kevéssé öntudatosak és lusták ezt minden életükben megtapasztalják. A fejlődést az életprogramba beépített bizonyos mechanizmusok is elősegítik, ezért dolgozza le részlegesen az egyén az élete folyamán a múlt adósságait és ezért tud részlegesen előre haladni a fejlődésében.

Mindazonáltal a karma felgyűjtések lényegesen fékezik a fejlődésben. Az egyén addig fog visszatérni egy adott szituációhoz, ameddig a magas normatívának megfelelő módon fel nem dolgozza őket. És mindez hatással van egy bizonyos fejlődési Szint megtételének az időintervallumára. A lélek megjárhat egy Szintet öt élet, de akár száz élet alatt is.

Energetikai síkon a szituációk feldolgozása abban nyilvánul meg, hogy az egyénnek meghatározott típusú energiát kell felgyűjtenie a lélek-matricája sejtjébe /cellájába, viszont minden egyes sejt / cella mennyiségi mutatókkal is rendelkezik. Az egyforma szituációk még a felgyűjtés mennyiségének a hiánya miatt is megismétlődhetnek , hiszen az egyén egy élet alatt a megkövetelt energia mennyiségének csak egy nagyon kis hányadát képes felgyűjteni, vagyis csak részlegesen oldja meg az elé tűzött feladatokat. Az ismétlődő szituációk kis adagokban lehetővé teszik a lélek- matrica sejtje /cellája számára egy bizonyos energia típusnak a felgyűjtését. Egy adott szituáció megélése alatt az ember még nem képes szert tenni stabil karakter minőségre. Bármelyik minőség /tulajdonság csak az egyik életről a másik életre fejlődhet ki. Amikor a sejt /cella már teljesen feltöltődik a megfelelő típusú és egynemű energiával, akkor a minőség átmegy egy stabil és állandó állapotba, ami egy bizonyos sajátos karakterként kerül megnyilvánulásra.

Természetesen a Felsőbb Lények által kapott szituációk helytelen megoldása lelassítja és késlelteti az egyén fejlődését. Az egyén fejlődésének a lassulása megnöveli a rá fordított energia költségeket. Innen erednek az energiatartozások. Ezek az energia tartozások megnehezítik az egyén életét a következő testet öltéskor. Innen erednek a bonyolult és nehéz sorsok. Amikor az ember nem akarja lelkiismeretesen megoldani az élethelyzeteket, akkor őt a későbbiekben még könyörtelenebb feltételekkel fogják erre kényszeríteni. Viszont állandóan egy - és ugyanazon szituációkba visszakényszeríteni a lelket, nem gazdaságos. Hiszen nagyon sokat kellene várni arra, hogy a lélek az öntudatára ébredjen, de nem is biztos, hogy ezt megteszi. S mivel a lelkek fejlődésére bizonyos idő keretek kerültek felállításra, vagyis amikor a lélek az adott idő intervallumon belül önszántából nem gyűjti fel a megfelelő minőségeket /tulajdonságokat, akkor őt erre rákényszerítik, ami súlyos betegségekben és rendkívüli helyzetekben nyilvánul meg. Minden egyes betegség egy egyedi típusú tiszta energiát termel. Az élet programok ebben az esetben súlyosbodnak. Ezért mindennek megvannak a saját kritériumai.

 A bizonyos számú fejlődési Szintek saját szituációikkal rendelkeznek. Az ember már képes egyedül is észrevenni, hogy egy országban az emberek többsége különbözőképpen él, és hogy a különböző rétegek életfeltételei sem egyformák. És ez az emberek különböző fejlődési Szintekhez való tartozásával, és ebből adódóan a különböző rezgésű energiák felgyűjtésével magyarázható. Egyesek alacsony rezgésű energiát gyűjtenek fel, mások – közepeset, míg egy másik részük meg magas rezgésű energiát gyűjt fel.

FORRÁS: Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila: „A Vízöntő -kor embere” című könyv

www.magasabb-vilag.webnode.hu