Szeklitova L. - Sztrelnikova L. könyvek szerb nyelven https://www.zlatna-rasa.in.rs/

2016.09.05 11:16

Љубав, породица, деца

Szeklitova Larisza - Sztrelnikova Ludmila

Информације из дате књиге су добијене на основу контаката са Вишим Разумом. Книга говори о историји настанка осећања љубави код човека , које врсте љубави постоје у свемиру, у шта треба да се преобрази људска љубав, каква будућност очекује телесну љубав . Човеку се пружа могућност да разјасни своја осећања, да увиди, како је могуће доприносити развоју тог осећања у својој души. Виши откривају тајне енергетске грађе породице и оне циљеве, које су Они у њој задали, шта је то шкарт и какву штету доносе човечанству нерегистровани бракови. Читалац ће сазнати, према каквим принципима Одозго одабирају брачне парове, зашто је породица још потребна шетој раси, шта је то љубомора и због чега је она дата човеку; њему ће бити откривено, ко су то нудисти и хомосексуалци и да ли Виши имају одећу. Књига ће испричати о космичким узроцима појављивања детета у породици, о вундеркиндима, индиго-деци, деци-месечарима, шта је то васпитање, морал и етика, и зашто закони неке душе граде позитивно, а друге негативно, и како долази до селекције душа у Системе Бога и Ђавола.

www.zlatna-rasa.in.rs/

Szeklitova Larisza - Sztrelnikova Ludmila

Развој човека 

 

Ова књига говори о значају развоја душе у еволуцији свемира, открива унутарњи смисао стицања знања од стране човека, смисао његовог живота , говори о улози жеља и циљева у развоју. Она приповеда о значају стваралаштва, речи и уметности у развоју, о утицају телевизора и компјутера на душу. Читалац ће сазнати, које врсте душа живе у форми човека, зашто се неки људи рађају паметни, а други су глупи, једни су талентовани, други немају дара , због чега је човеку неопходна духовност и какве перспективе му она отвара у будућности. Књига ће открити тајни смисао морала и етичности, деградације , указаће на прагове декодирања душа, које нису способне за развој, а читалац ће такође да сазна, шта су то позитиван и минусни развој и какве су њихове последице. Човек ће сазнати, у чему се састоји развој, шта човек треба да ради, да би прешао у вечно постојање, сазнаће о постојању Хијерархије човечанства на Земљи и колико ће му још времена бити потребно, да би прешло на први Ниво Хијерархије Бога или Ђавола. Читаоцу ће бити откривен значај васпитавања у животу човека, говориће се о утицају знања, бројева, музике, надахнућа на грађу његове душе , а такође о програму живота, деградацији душе и њеном одбацивању од стране Небеских Учитеља, и где душу доводи непоштовање морала и етике и како њихово поштовање прераста у Законе унутар Душе.

  Szeklitova Larisza - Sztrelnikova Ludmila

Тајни живот Небеских Учитеља 

Oва књига је резултат вишегодишњег контактирања аутора са Вишим Ствараоцем. У њој се први пут открива тајни живот Небеских Учитеља , који управљају људима, говори се о њиховој подели на позитивне и минусне. Описује се како Небески Учитељи управљају људима , како учествују у њиховом рађању и умирању. У књизи се први пут открива тајна продуховљавања душа, дају се нови појмови о грађи васионе, о принципима стварања простора . Небески Учитељи објашњавају, шта представљају материјалне звезде, зашто постоје галаксије, откривају тајне Месеца , комета; први пут се говори о холограмској изградњи земаљског света, о постојању холограма планета и звезда . Такође се прича о тајнама стварања компјутера, у почетку на Небу, и спуштању идеје људима. На потпуно нов начин се говори о религији, како она управља енергетским процесима, открива се енергетска суштина религиозних обреда и много другог. Ова књига је за оне, који настављају пут усавршавања до еволуционе зрелости своје душе.