A LELKEK FINOMENERGETIKAI SÍKON VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK AZ IDEJE

2017.05.12 08:05

 

KÉRDÉS: Mitől függ a lelkek „ másvilágon „ való tartózkodási idejének az idő intervalluma?

VÁLASZ: Az ember a „másvilág” fogalma alatt a „finomenergetikai” világot érti, pontosabban azt a földközeli teret, amelyben a fizikai testek halála után tartózkodnak a lelkek . Az adott tér- egy teljes világot képez, saját törvényekkel és élő Lényekkel, akik közül némelyek sokkal magasabb fejlettségi Szinten állnak, mint az emberek és akik kénytelenek az emberekkel dolgozni, míg a nagy többség az összes Földi fejlettségi Szint lelkeinek táborát alkotja.

Az emberek lelkei egy bizonyos Őrzőhelyen/Tárolóban tartózkodnak, az állatok lelkei egy másikban, a kövek lelkei egy harmadikban, a madarak lelkei egy negyedikben stb. Minden egyes Őrzőhelyen/Tárolóban a saját fejlettségi Szintjüknek megfelelően helyezkednek el a lelkek.

Az emberi lelkek Őrzőhelye, felépítését tekintve hierarchikus. A különböző szintek el vannak egymástól szeparálva, például az első fejlettségi Szinten tartózkodó lelkek izolálva vannak a tizenegyedik Szinten tartózkodó lelkektől.

Vagyis az alacsony fejlettségi Szinttel rendelkező lelkek izolálva vannak a közepes- és a magas fejlettségi Szinttel rendelkező lelkektől. A lelkek némelyike teljes egyedüllétben tartózkodik. De általában a lelkek teljes izolációját és az egymással való kommunikáció lehetőségét a Felsőbb Égi Bírák határozzák meg  számukra.

Például a lélek teljesen izolálva van a többiektől, viszont a saját illúziójának világában élhet, amely állapot lehetővé teszi számára a problémás szituációinak a helyes feldolgozását, átértékelését.

A léleknek a „finomenergetikai” világban való tartózkodási ideje függ a fejlettségi Szintjétől. Minél alacsonyabb a lélek fejlettségi Szintje annál gyakrabban fog inkarnálódni, hiszen a fejlődésének bele kell férnie az ISTEN meghatározott fejlődési ciklusába, vagyis megfelelő módon kell felépítenie magát, valamint fel kell gyűjtenie a szükséges tapasztalatokat és energiákat.

Jelenleg az alacsony- és a közepes fejlettségi Szintű lelkek már általában öt évenként kerülnek  leszületésre ( ami régebben nagyon ritkán fordult elő), hiszen a halál után általában 40-60 évenként történtek az új testetöltések.

A magas Szintű lelkek már ritkábban inkarnálódnak, általában csak bizonyos speciális feladat elvégzése miatt jönnek le. Például olyan tudósok lelkei - akik új teóriákat tárnak fel az emberiség számára, mérnökök – akik bizonyos új találmány vagy technikai berendezés felfedezői stb., vagy filozófusok, tanárok, államférfiak, politikusok stb. Némely magasan fejlett lelkek, mint például Leonardo da Vinci, ezerévente egyszer öltenek testet, hogy másokat előbbre vigyenek a fejlődésben, míg önmaguk nem tudnak semmi újat tanulni az alacsony szintű világban.

A jelenleg is itt élő számtalan magasan fejlett kortársunk csak kb. 500 - 600 év múlva fog újra leszületni, mert ez alatt az idő alatt az alacsony lelkek fek fogják gyűjteni önmaguk számára a szükséges tapasztalatokat és a hiányzó minőségeket/ tulajdonságokat. Viszont az alacsony lelkek a 2000- ik év után nagyon gyakran, már 5- 10 év elmúltával fognak testetölteni.

Az ember halála után a lelke a földközeli térben tartózkodik, de nem csak úgy az ürességben, hanem a finomenegetikai sík speciális felépítményeiben, amelyet mi a lelkek Őrzőhelyének/Tárolójának nevezünk. Ide a lélek az Elosztóból kerül, miután átment az Égi Ítéleten, a tisztításokon, valamint az energetikai és technikai mutatóinak a megmunkálásán.

A lelkek Őrzőhelye/Tárolóhelye az ember fejlődési Szintjeinek megfelelően osztódik fel szintekre, vagyis megfelel az emberi hierarchia felosztásának. Minden egyes lélek automatikusan elfoglalja a saját energia potenciáljának, valamint egyéni minőségeinek/tulajdonságainak megfelelő helyet.

A lelkek Őrzőhelyén/Tárolóhelyén az összes lélek szigorú felosztásra kerül, nemcsak a fejlettségi Szintjük, hanem minőségeik/ tulajdonságaik alapján is. Képletesen szólva azt mondhatjuk, hogy a lelkek Őrzőhelyén minden egyes léleknek megvan a saját, egyéni „szobája”. Viszont az adott „szoba” olyan holografikus felépítményből áll, amely megfelel az adott ember fejlettségi Szintjének.

Ez lehetővé teszi  számára, hogy az adott mesterséges világban tovább folytassa a saját fejlődését, vagyis azzal foglalkozzon, amivel a Földön vagy belekezdjen valamilyen új és érdekesebb tevékenységbe.

A lelkek többsége itt oldja meg a Földön meg nem oldott probléma halmazait. Másképpen az adott világot még nevezhetjük akár az „illúziók lépcsőfokainak” is. Az itt tartózkodó lélek teljesen izolálva van a többiektől, hogy az illuzórikus világban- mint a Földön az álmaiban- tovább folytassa  munkáját.

De ha az adott lélek helyesen oldja meg a kapott szituációkat, akkor ez felgyűjtött tapasztalatként mindenképpen beszámításra kerül  számára. Vagyis ez által is töltődnek a lélek- matrica sejtjei/cellái. Az „illúziók lépcsőfokainak világában” az író tovább írhatja a könyvét, a matematikus új teóriákat alkothat, a műszaki tervező meg létrehozhat valamilyen új technikai berendezést stb.

Mindez a közepes fejlettségi Szinttel rendelkező lelkekhez kapcsolódik. Általában ezek a lelkek itt tanulják meg a szituációk és a problémák helyes megoldását, bizonyos félelmeik- vagy rögeszmés kívánságaik leküzdését. Az időt itt úgy érzékelik, mintha megállt volna számukra.

A fiatal lelkek ( alacsony fejlettségi Szintek), akik még nem értenek semmihez, általában a következő testetöltésükig egy úgynevezett „álom állapotba” kerülnek, vagy esetleg feladatként finomenergetikai állagú zöldség termesztésével foglalkoznak. (Alapjában véve ez is egy illuzórikus világ, amelyben bizonyos munka tapasztalatokat gyűjtenek fel). Ez a Földön használt zöldség termesztéstől egy teljesen eltérő és más típusú technológia.

Viszont több millió lélek egyszerűen csak „alszik”, vagyis öntudatlan állapotban létezik. Ők semmit sem fognak tudni elmondani a „másik világban” való tartózkodásukról, hiszen még nem rendelkeznek a finomenrgetikai sík fogalmaival, de még a fizikai sík fogalmaival sem.

Számtalan lélek még arra is képtelen, hogy egymással társalogjon, hiszen a fizikai agy és az impulzus gyűrű jelen állapotukban megsemmisítésre került és a mentális burkaik, amelyek lehetővé teszik  számukra a gondolkodást és a társalgásat még nem kidolgozottak.

Mi (A Szerzők : Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila) bizonyos médiumi szeánszokon találkoztunk már olyan fiatal lelkekkel is ( nemrégen meghalt emberek lelkei, akik még nem kerültek be az álom állapotába), akik képtelenek voltak mindennemű kommunikáció lefolytatására és csak hallgatagon szemléltek minket, annak ellenére, hogy egy gyenge formában értették mindazt, amiről beszéltünk.

A kellőképpen fejlett lelkek a saját szakmájuk szakemberei, viszont aktívan részt vesznek a Föld és az emberiség életében. Ők a finomenergetikai síkról képesek hatni az emberekre. Ezek a lelkek akár segíthetik is bizonyos „ csodák” létrehozásában a reális világban létező mágust: bizonyos tárgyak materializációjában, szükséges tárgyak levegőben való helyváltoztatásában és az Égi Tanító/ Irányító megbízása alapján akár gyógyíthatják is az embereket ( de ezek általában volt orvosok, gyógyító emberek lelkei) és mindezt úgy, hogy az ember számára láthatatlannak maradnak.

Az Égi Tanító/ Irányító képtelen közvetlenül leereszkedni az adott alacsony szintű Földi világba, az emberi közegbe. Szükségszerűen csak a saját tanítványa születésekor ereszkedik le, felhasználva ehhez bizonyos finomenergetikai berendezések segítségét. Mindezen számtalan nehézség az Irányító magas Szintű energiapotenciáljából ered.

Máskülönben az Irányítónak rengeteg más munkája is van. Ezért közvetlenül az emberi közegben folyó mindennemű tevékenységhez és különböző feladatok elvégzéséhez, általában a fejlett emberi lelkek kapnak megbízatást, hiszen az adott lelkek  lélek matériája leginkább egyezik a fizikai világ matériájával.

Ezért az Irányító az adott lélek- segítőket megbízza a szükséges utasításokkal, hogy megadják a tanítványa számára a szükséges segítséget. Ez nemcsak orvoslási segítség formájában valósulhat meg, hanem akár valamilyen előrelátható szituációban nyújtott segítségnyújtásban is.

Ezek a segítők nemcsak a Fenti utasítás következtében menthetnek embereket. Például, az ember valamilyen módon olyan repülőjáratra vett jegyet, amelynek le kell zuhannia, de az életprogramja szerint az adott embernek még életben kell maradnia, ezért az adott embert a járaton, az emberek által elnevezett, úgynevezett Őrző Angyal fogja kísérni.

Vagyis az Égi Kísérő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott ember életben maradjon. Az emberek balesetekben, katasztrófákban, verekedésekben, katonai támadásokban stb. történő, csodaszerű megmeneküléseit nemcsak maguk az Égi Tanítók / Irányítók segítik elő a szituációk korrigálásával, hanem a „finomenergetikai” világ segítő lelkei is részt vesznek benne.

Az égi szférákban sokkal több „szakma” található, mint a Földön. A lelkek némelyike például az alacsony szintű lelkeket gyűjtik össze a haláluk után, hiszen az adott fejletlen lelkek energetikája annyira alacsony, hogy önmaguktól  még az Elosztóba vezető csatornába is képtelenek felemelkedni  ( Lásd : „A Lélek. A Lélek Felépítésének Titkai „ című könyvet) Ezeket az angyalokat - fekete angyaloknak nevezik.

Valójában ezek a fekete angyalok is a volt emberek lelkei, akik a meghalt emberek lelkeinek az összegyűjtésével foglalkoznak. Mások meg - a lelkek által levetett ideiglenes finomenergetikai burkok összegyűjtésével foglalkoznak. Számtalan számú különböző típusú munkakör létezik azon a „másvilágon” is, amelyeket lehetetlen lenne mind felsorolni , vagyis  számtalan munkakör típus érthetetlen is lenne az ember számára, hiszen a finomenergetikai világban teljesen másképpen folyik az élet, mint a Földön.

Forrás: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila : Magasabb Világok Titkai