VÍZKERESZT

2013.01.01 20:23

Jézus keresztelésének a lényege nem kimondottan az adott egregorhoz való rituális csatlakoztatásban és az Égi csatorna-kapcsolat aktivizálásában rejlett, hanem a hetedik csatorna, vagyis a hetedik csakra megnyitásában.

Jézust a Földre érkező hatalmas energia áramlat napján keresztelte meg János ( január 6.-án). A rituálé a vízen történt, mert a víznek kellett magába fogadnia ezt a hatalmas energia potenciált.  János is hatalmas energiával rendelkezett, amit az előző életeiben gyűjtött össze, és a saját nagyobb energiája segítségével megnyitotta Jézus legfőbb energia csatornáját, amit Jézus nem tudott magának megtenni.

A vízben való keresztelés folyamatának nemcsak rituális oldala van, hanem mivel a víz nagy energiabefogadó képességgel rendelkezik, és miután János megnyitotta Jézus energiacsatornáját, Fentről hatalmas töltetű energiát továbbítottak az összes többi energia csatornájának a megtisztításához, amely energia átmenve Jézus testén belement a vízbe.  Az elsődleges energia csatornáinak a megtisztításán kívül a fizikai testének az összes többi energia csatornája is áttisztításra került, amelyet csak erőteljes töltetű energiával lehetett megvalósítani, és amelyet aztán magába fogadott az energiabefogadó folyóvíz.

Az adott energia csatornák áttisztítása és az összes energia csatorna bekapcsolása után Jézus hatalmas energia áramlatok befogadására vált képessé, amelynek a segítségével valósította meg a csodatételeit is. Vagyis Keresztelő Szent János megnyitotta Jézust a nagy energia áramlatok befogadására és összekapcsolta a jövőbeli templomi rituálét az adott nappal (január 6 ), amely napon a Hierarchikus Rendszerek évről évre energiát kezdtek a Földre továbbítani.........

........ A keresztelés – ez egyike azon napoknak, amikor a Fentiek által meghatározott ütemtervnek megfelelően Fentről hatalmas mennyiségű energiát továbbítanak a Földre, és ekkor történik a víztározók új energiával való feltöltése is, hiszen a víz hatalmas energiatározói képességgel rendelkezik és nagyon jó az energia elnyelő/felszívó képessége is.

A Földön található összes víz feltöltődik, mert a víztározó medencék összeköttetésben vannak egymással. De ha egy tartályba vagy egy vízgyűjtőbe elhelyezünk egy keresztet, amely nagyon jó  vezetője a finomenergiáknak, akkor az adott kereszt felerősíti az önmagára való koncentrációt, ami által az adott vízgyűjtőbe sokkal nagyobb energia áramlatot képes bevezetni, mint amelyet a bolygó felszínén található többi víz-terjedelem befogad. Ezért a templom területén, ahol a Föld energiacsatornája található, a víz a keresztet tartalmazó tartályokban hatalmas energia feltöltést kap, ami a többi víz energiapotenciálját több százszorosan is felülmúlja, habár az adott napon a többi víz is feltöltésre került, és ezért nem hiába nevezték el az emberek a „keresztelő vizet” szentelt víznek.

Természetesen az energia az Égből nem egy sűrű, tömör áramlattal érkezik, hanem azt bizonyos helyekre, a leggyakrabban templomokba, csatornákon keresztül továbbítják. De mivel a víz mozgékony ,gyorsan mozgó szubsztancia, ezért aztán az energia feltöltést a többi helyre is tovább viszi magával, ezáltal kiegyenlítve a víz közös energiapotenciálját is.  És így a Föld meghatározott pontjaira továbbított új energia, az összes többi víztározó medencében is egyenletesen eloszlik.

A keresztelés napján a templomba érkező emberek felgyűjtenek maguknak a felfokozott energiatöltéssel rendelkező vízből, azt teszik, hogy a hatalmas energia áramlat csatornájának a közelében elhelyezkedő többi helyre is elviszik a felfokozott energiapotenciállal rendelkező vízadagokat.

Természetesen a felfokozott energetika következtében az ember szervezetében elindul egy gyógyulási folyamat, vagyis pontosabban az ember szervei új energia adagokkal töltődnek fel, ami aztán a gyógyulásukat is elősegíti.

Ezért az emberek a szentelt víz által az új energiákat is terjesztik. Az új energia a víztározókból átkerül az állatokhoz és a növényekhez is stb. Ezért a bolygó felületén az energiák egy általános megújhodása történik, ami majd a Föld belsejébe  tovább terjed.

...........

Ily módon  Jézus keresztelésének a napja  rituális ünnepé változott, habár természetesen nem ez az egyetlen, léteznek más napok is, amelyeken az Égi kancellária energiát továbbít a bolygónak. De ezen a napon a legerősebb az energia áramlat.

( Részlet  " Az Égi Tanítók Titkos Élete" című , készülő könyvből. További információ a www.higher-world.com oldalon )